Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek – PÁNIK KONTROLL FACEBOOK CSOPORT

Általános adatok:

Szolgáltató: Andrási Beáta (e.v.)

Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.

Adószáma: 60929178-1-24

Internetes elérhetőség (weblap): https://panikkontroll.hu/

weblap üzemeltető, tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1144 – Budapest, Ormánság u. 4

A jelen felhasználási feltételek (Felhasználási Feltételek) és a Szolgáltatásokra és a Termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – továbbiakban együttesen Szabályzat a Andrási Beáta e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Pánik Kontroll Facebook csoport szolgáltatásai igénybevételének feltételeit tartalmazza.

I. A Felhasználási Feltételekre, valamint az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó közös szabályok:

1. A Szabályzatot a Szolgáltató internetes honlapján a nyitóoldalon, illetve a Facebook csoportban tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzéteszi.
2. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.
3. Felhasználónak minősül a weblap, illetve a Facebook csoport érdeklődője, látogatója, illetőleg mindenki, aki csoport bármely szolgáltatását igénybe veszi, illetve amennyiben Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi.
4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
5. A Facebook csoport internetes oldalán megtalálható valamennyi egyéb tájékoztató (pl.: Adatkezelési Szabályzat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
6. A Facebook.com weboldal bármely szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Csoport legfontosabb jellemzői és elemei:

1. A Csoport célja a teljesség igénye nélkül a Felhasználók szubjektív szemszögből történő tájékoztatása olyan témakörökben, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak.
2. A Csoport lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelme alatt álló tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele.
3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Csoport bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
4. A megrendeléssel egyidejűleg lehetőség van feliratkozni a pánik kezelésével kapcsolatos további tartalmakat rendelkezésre bocsátó hírlevélre, amely kapcsán az adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadók.

III. A weblapon történő vásárlás

1. Vásárolható termékek, szolgáltatások
A weboldalon kizárólag a Facebook csoportba történő regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatás érhető el.
2. Szerződés megkötésének általános szabályai:

– A nem írásban (elektronikus úton) történő szerződéskötés során legalább a következő feltételekben állapodnak meg a felek:

a. A Megrendelő neve, lakóhelye: A Megrendelő által elektronikus úton megadott Kereszt- és Vezetéknév, valamint a Megrendelő által megadott cím,

b. az igényelt szolgáltatás(ok) megjelölése, tartama,

c. a szolgáltatások díja, a nyújtott kedvezmények mértéke, a felmondás jogkövetkezménye,

d. Megrendelői nyilatkozatok az adatkezeléssel, szolgáltatói marketingtevékenységgel, e- mailben küldhető szolgáltatói értesítésekről,
e. az elállás feltételei,

f. kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: A Szolgáltató, illetve a Megrendelő által megadott elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám),

g. a szerződéskötés időpontja: A szerződéskötés időpontja a Szolgáltatás megrendelésének időpontja,

h. a felek által fontosnak tartott egyéb, a szerződés létrejöttével és az igényelt szolgáltatással összefüggő kérdések.

– A szerződés

a. jelenlévők között írásban tett szerződéses jognyilatkozatok esetében az egyedi szerződés aláírásával,
b. elektronikus út (online) esetén az on-line tett szolgáltatói ajánlat elfogadásával („Megrendelés elküldése” gombra klikkeléssel), jön létre.

3. Megrendelés folyamata

a. A weboldalról regisztráció után vagy regisztráció nélkül a név, e-mail cím, megadásával lehet rendelni. Jelenleg kizárólag a csoport havidíja rendezhető a weboldalon keresztül történő fizetéssel. A kosár (rendszer) automatikusan kiszámítja a végösszeget és az esetleges költséget.
b. Ha elkészült a kiválasztással, akkor meg kell adni a kért adatokat, majd egyszerűen klikkeljen a „Megrendelés elküldése” gombra, ahol élni tud a fizetéssel. A megrendelés elküldése és beérkezése után haladéktalanul visszaigazoljuk a megrendelést és intézkedünk a csoport tagság aktivitásáról.
c. Amennyiben azt észleljük, hogy a megrendelt tagság esetében hibás adatok kerültek feltüntetésre a Weboldalon, úgy fenntartjuk a jogot a hiba kijavításával új ajánlat megadására. Ön ezt követően vagy megerősíti a megrendelést az új adatok szerint, vagy elállhat a szerződéstől.
d. A feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót.

4. A szerződés létrejötte

a. Az Ön részéről leadott megrendelés ajánlatnak minősül. Az ajánlatát visszaigazoló e-maillel fogadjuk el. A visszaigazoló e-mailünkkel, amellyel az Ön ajánlatát elfogadjuk, jön létre a szerződés a Felek között.
b. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és távollevők között kötött szerződésnek minősül.
c. A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt nem iktatjuk, utólagosan nem hozzáférhető. A szerződés magyar nyelven készül.

5. Fizetés

a. Ön a Terméket kizárólag online bankkártyás fizetéssel tudja kifizetni. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást a Stripe Inc. biztosítja.

b. A megvásárolt Szolgáltatás árát a megrendelés leadásakor a bankkártya adatainak megadásával kell kifizetnie. A bankkártyás online fizetési szolgáltatás igénybevételének további feltételeiről a megrendelés folyamatában kiválasztható szolgáltatás szolgáltatójának szerződési feltételei rendelkeznek. A megrendelt Szolgáltatás elfogadása a vételár Szolgáltató számláján történt jóváírásakor történik meg.

c. A Szolgáltatás vételárának megfizetését követően elektronikus számlát állítunk ki és küldünk meg Önnek az e-mail címére.

6. Átvétel, szolgáltatás igénybe vétele

A megrendelt Szolgáltatás elektronikus úton kerül aktiválásra, amelyet azonnal használni tud. Az aktiválásra a fizetést követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

a. Amennyiben 12 órán belül nem érkezik meg a vásárlást visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot. A megrendelés a díj befizetésével válik érvényessé.

b. A Szolgáltató a Szolgáltatásokra történő regisztráció során külön jelölőnégyzetet biztosít a Felhasználó számára az Általános Szerződési Feltételek elfogadására.

IV. Facebook Pánik csoport szabályzata

1. A Facebook-csoporthoz ellenérték megfizetése fejében lehet csatlakozni, tekintettel arra, hogy a csoportban fellelhető tartalom terméknek, illetve szolgáltatásnak minősül.
2. A tagság attól fogva él, hogy a csoport adminisztrátorai elfogadták a csoporthoz való csatlakozási kérelmét és Ön ezt követően ténylegesen hozzáfér a tartalmakhoz.
3. A tagság díja jelenleg 12.990,- Ft, azaz Tizenkettőezer-kilencszázkilencven forint. Ezen pénzösszeg megfizetése esetén minden hónapban elérhetővé és letölthetővé válnak az aktuális termékek szolgáltatások.
4. Lehetőség van éves (12 havi) tagsági díj egy összegben való megfizetésére. Ebben az esetben 2 havi tagsági díjnak megfelelő kedvezményt biztosítunk, így az egy évre megfizetendő tagsági díj összege megegyezik a 10 havi tagsági díj összegével. Az éves tagsági díj megfizetésétől kezdődően a tagsági díjat megfizető felhasználó egy év időtartamon keresztül tagja marad a csoportnak és minden hónapban hozzáférhet a csoportban található termékekhez és szolgáltatásokhoz.
5. A tagsági díj minden hónapban automatikusan levonásra kerül a megadott pénzforgalmi számláról a Stripe Inc. rendszerén keresztül.
6. A díj befizetése (levonása) minden naptári hónap azon napjával esedékes, amely az előző hónapban történt terhelés napjával azonos (fordulónap).
7. A havi díj megfizetésének elmulasztása esetén a tag a csoportból eltávolításra kerül.
8. Az előfizetés személyhez kötött, a havi díj megfizetése egy felhasználó csatlakozását teszi lehetővé.
9. Amennyiben havidíjas előfizető, bármikor lehetősége van lemondani a csoporttagságot a Szolgáltatónak írt emaillel, illetve bankkártyája törlésével, azzal a feltétellel, hogy már megfizetett díjat visszatéríteni nem áll módunkban, így a következő fordulónaptól érvényes a lemondás, ettől az időponttól szűnik meg a csoporttagság. A lemondás időpontja és a csoporttagság megszűnése között fennálló időben Ön továbbra is hozzáférhet a csoportban található termékekhez és szolgáltatásokhoz, letöltheti azokat.
10. Szabályszegés, visszaélés, a csoport működésének megnehezítése esetén az illető tag figyelmeztetésre kerül. Abban az esetben, ha a tag a csoport működését megnehezítő magatartásával nem hagy fel, az adminisztrátorok az illetőt a csoportból eltávolítják. Ebben az esetben nem áll módunkban visszafizetni a már megkezdett hónap havi díját.

V. Egyéb rendelkezések:

1. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges.
2. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat és visszaigazolásokat, számlát a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére.
3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
4. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
5. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti.
6. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
7. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó (pl. 0 v. 1 Ft-os ár) nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.

VI. Megrendelések visszautasítása:

1. A Szolgáltatónak joga van visszautasítani minden olyan jelentkezést – ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti.
2. A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Szolgáltató a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 5 (öt) banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet.

VII. Titoktartás

Mindkét fél vállalja, hogy minden, a szolgáltatások, termékek igénybevétele során átadott információt üzleti titoknak tekint és így az üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás szabályai szerint kezel, köteles tartózkodni ezen információk saját vagy más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult.

VIII. Szerzői jogok

Jelen Csoportban megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagok:

– kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
– a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
– Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.
– A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Csoportot vagy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Szolgáltató kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.
A Szolgáltató  nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, összességében művek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a “jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A Szolgáltató  nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Panaszügyintézés helye:
Felhasználóként Ön a Termékkel vagy a mi eladói tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait, illetve a vásárlás során elkövetett adatbeviteli hibák kijavítása iránti igényét a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségein teheti meg.
2. A panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • szóban (telefonon),
  • írásban (postai úton, elektronikus levélben).

3. Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

  • a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8 és 16 óra között,
  • elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadjuk.

4. Írásban történő panaszközlés:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunkat a panasz közlését követő 30 napon belül megküldjük Önnek.

5. Szóban történő panaszközlés:

A szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges – azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadjuk, telefonon közölt szóbeli panasz esetén – egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunknak a panasz közlését követő 30 napon belül az Ön részére történő megküldésével – megküldjük, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. A panasz kivizsgálásáért Önnel szemben külön díjat nem számítunk fel.
6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a közöttünk esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

  • Az elutasító választ indokoljuk és tájékoztatjuk, hogy elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületekről és eljárásukról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) tudhat meg több információt. Panasza esetén elsődlegesen a fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: https://jarasinfo.gov.hu/;
  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023. július 31.

Minden jog fenntartva! | A honlapon található írások Andrási Beáta tulajdonjogát képezik.
A tartalmak megjelentetése egyéb weboldalakon vagy nyomtatott médiában kizárólag előzetes írásos engedéllyel lehetséges!
Általános Szerződési Feltételek| Adatkezelési Szabályzat
Andrási Beáta Copyright © 2023

Scroll to Top